Växter

Upprättad av Ronald D Thorburn 1958


Namn i Krok och Almqvist, tjugonde upplagan


Modernt namn enligt Den Nordiska Floran av Mossberg och Stenberg, 1997 (DNF)


Familj

Latinskt namn

Svenskt namn

Kommentar

Ranunculaceae

åmöja

sjöranunkel (DNF)

Ranunculaceae

revsmörblomma


Ranunculaceae

smörblomma


Ranunculaceae

majsmörblomma


Ranunculaceae

riddarsporre

stor riddarsporre (DNF)

Ranunculaceae

vitsippa


Ranunculaceae

blåsippa

Hepatica nobilis (DNF)

Ranunculaceae

kabbeleka


Ranunculaceae

akleja


Ranunculaceae

pion

oklart vilken pion

Papaveraceae

rågvallmo (?)

kornvallmo (DNF)

Papaveraceae

skelört


Nymphaeaceae

gul näckros

Nuthar lutea (DNF

Cruciferae (Brassicaceae DNF)

rockentrav


Cruciferae (Brassicaceae DNF)

backtrav

Arabidopsis thaliana (DNF)

Cruciferae (Brassicaceae DNF)

sommargyllen


Cruciferae (Brassicaceae DNF)

backskärvfrö

Thlaspi caerulescens (DNF)

Cruciferae (Brassicaceae DNF)

ryssgubbe


Berberidaceae

surtorn

berberis

Gruinales (Geraniaceae DNF)

midsommarblomster

Geranium sylvaticum, skogsnäva (DNF)

Gruinales (Geraniaceae DNF)

stinknäva


Gruinales (Geraniaceae DNF)

harsyra


Violaceae

hundviol

ängsviol

Violaceae

kärrviol


Violaceae

åkerviol


Hypericaceae (Clusiaceae DNF)

fyrkantig johannesört

Hypericum maculatum (DNF)

Urticaceae (Cannabaceae DNF)

humle


Urticaceae

nässla

brännässla

Urticaceae (Ceratophyllaceae DNF)

hornsärv


Polygonaceae

ormrot

Bistora vivipara (DNF)

Polygonaceae

vattenpilört

Persicaria amphibia (DNF)

Polygonaceae

gårdskräppa

Rumex longifolius (DNF)

Polygonaceae

ängssyra


Polygonaceae

rabarber

Vildrabarber (DNF)

Caryophyllaceae

våtarv


Caryophyllaceae

grässtjärnblomma


Caryophyllaceae

ängsnarv (?)

fältarv (DNF)

Caryophyllaceae

hönsarv

Cerastium fontanum (DNF)

Caryophyllaceae

krypnarv


Caryophyllaceae

skogsnarv

Moeringia trinervia (DNF)

Chenopodiaceae

svinmålla


Rosaceae

äppleträd


Rosaceae

päronträd

2004 planterades ett nytt päronträd av sorten Göteborgs diamant

Rosaceae

rönn


Rosaceae

hägg


Rosaceae

älggräs


Rosaceae

daggkåpa

i DNF finns 31 olika daggkåpor, ingen vulgaris

Rosaceae

blodrot


Rosaceae

silverfingerört

femfingerört (DNF)

Rosaceae

smultron


Rosaceae

kråkklöver

Potentilla palustris (DNF)

Rosaceae

brud och brudgum

humleblomster (DNF)

Rosaceae

nejlikrot


Rosaceae

hallon


Rosaceae

stenhallon

stenbär (DNF)

Rosaceae

blomsterhallon

även rosenhallon

Rosaceae

nyponros

Rosa dumalis (DNF), Rosa canina - stenros (DNF)

Rosaceae

hartsnyponbuske

hartsros (DNF)

Rosaceae

vresros


Leguminocae (Fabaceae DNF)

gulvial


Leguminocae (Fabaceae DNF)

gökärt

Lathyrus linifolius (DNF)

Leguminocae (Fabaceae DNF)

kråkvicker


Leguminocae (Fabaceae DNF)

skogsklöver


Leguminocae (Fabaceae DNF)

rödklöver


Leguminocae (Fabaceae DNF)

vitklöver


Leguminocae (Fabaceae DNF)

alsikeklöver


Onagraceae

bergduntrav

bergdunört (DNF)

Onagraceae

kärrdunört

kärrdunört (DNF)

Lythraceae

fackelros

fackelblomster (DNF)

Umbelliferae (Apiaceae DNF)

hundkex


Umbelliferae (Apiaceae DNF)

backanis - bockrot


Umbelliferae (Apiaceae DNF)

kummin


Umbelliferae (Apiaceae DNF)

kärrsilja


Umbelliferae (Apiaceae DNF)

strätta


Umbelliferae (Apiaceae DNF)

rödfloka

Torilis japonica, rödkörvel (DNF)

Cornaceae

kornell

skogskornell (DNF)

Aceraceae

lönn


Rhamnaceae

brakved

Frangula alnus (DNF)

Amentaceae (Fagaceae DNF)

ek


Amentaceae (Fagaceae DNF)

björk

vårtbjörk, Betula pendula

Amentaceae (Fagaceae DNF)

al

klibbal (DNF)

Amentaceae (Fagaceae DNF)

pors


Amentaceae (Fagaceae DNF)

sälg


Amentaceae (Fagaceae DNF)

jolster


Amentaceae (Fagaceae DNF)

gråvide


Saxifragaceae (Hydrangeaceae)

schersmin

doftschersmin (Bonniers bok om din trädgård)

Saxifragaceae (Grossulariaceae DNF)

krusbär

Ribes uva-crispa (DNF)

Saxifragaceae (Grossulariaceae DNF)

svarta vinbär


Saxifragaceae (Grossulariaceae DNF)

röda vinbär

trädgårdsvinbär (DNF)

Saxifragaceae (Grossulariaceae DNF)

måbär


Saxifragaceae

tuvbräcka


Compositae (Asteraceae DNF)

åkertistel


Compositae (Asteraceae DNF)

kärrtistel


Compositae (Asteraceae DNF)

bergklint


Compositae (Asteraceae DNF)

gullris


Compositae (Asteraceae DNF)

hästhov


Compositae (Asteraceae DNF)

röllika


Compositae (Asteraceae DNF)

nysörs = pytta


Compositae (Asteraceae DNF)

maskros

troligen Taracacum Ruderalia ogräsmaskrosor (DNF)

Compositae (Asteraceae DNF)

höstfibbla


Compositae (Asteraceae DNF)

gråfibbla


Compositae (Asteraceae DNF)

hökfibbla

tillhör Tridentata – styvfibblor

Compositae (Asteraceae DNF)

flockfibbla


Compositae (Asteraceae DNF)

ängshaverrot


Compositae (Asteraceae DNF)

harkål


Compositae (Asteraceae DNF)

mjölktistel (?)

svinmolke (DNF)

Compositae (Asteraceae DNF)

prästkrage

Leucanthemum vulgare

Compositae (Asteraceae DNF)

skogsnoppa


Compositae (Asteraceae DNF)

skogssallat

Mycelis muralis (DNF)

Compositae (Asteraceae DNF)

kardborre

ullig kardborre (DNF)

Compositae (Asteraceae DNF)

brunskära


Campanulaceae

stor blåklocka


Campanulaceae

liten blåklocka

Sveriges nationalblomma utsedd 2021

Campanulaceae

toppklocka


Campanulaceae

knölklocka


Rubiaceae (Caprifoliaceae DNF)

druvhyll

druvfläder (DNF)

Rubiaceae (Caprifoliaceae DNF)

parkolvon


Rubiaceae (Caprifoliaceae DNF)

try

skogstry (DNF)

Rubiaceae (Caprifoliaceae DNF)

kaprifol

vildkaprifol (DNF)

Rubiaceae

buskmåra

Galuim album, stormåra (Den virtuella floran)

Rubiaceae

gulmåra


Rubiaceae

vitmåra


Rubiaceae

vattenmåra


Rubiaceae

snärjmåra

oklart om Galium aparine - snärjmåra eller Galium saxatile - stenmåra avses

Oleaceae

syren


Oleaceae

ask


Boraginaceae

skogsförgätmigej


Boraginaceae

åkerförgätmigej


Boraginaceae

äkta förgätmigej

Myosotis scoripoides (DNF)

Labiatae (Lamiaceae DNF)

stinksyssla

stinksyska (DNF)

Labiatae (Lamiaceae DNF)

knölsyssla

knölsyska (DNF)

Labiatae (Lamiaceae DNF)

toppdån


Labiatae (Lamiaceae DNF)

hampdån


Labiatae (Lamiaceae DNF)

brunört


Labiatae (Lamiaceae DNF)

strandklo


Solanaceae

besksöta


Scrophulariaceae

teärenpris

teveronica (DNF)

Scrophulariaceae

ärenpris

fältveronica (DNF)

Scrophulariaceae

åkerärenpris

åkerveronica (DNF)

Scrophulariaceae

flenört


Plantaginaceae

groblad

gårdsgroblad (DNF)

Plantaginaceae

svartkämpar


Primulaceae

gullviva


Primulaceae

topplösa


Primulaceae

videört

strandlysing (DNF)

Primulaceae

penningblad


Primulaceae

duvkulla

skogsstjärna (DNF)

Bicornes (Ericaceae DNF)

lingon


Bicornes (Ericaceae DNF)

blåbär


Bicornes (Ericaceae DNF)

rododendron


Bicornes (Ericaceae DNF)

vintergröna

vitpyrola (DNF) Troligen avses Vinca minor i familjen Apocynaceae

Iridaceae

gul svärdslilja

svärdslilja (DNF)

Liliaceae

ekorrbärsört

ekorrbär (DNF)

Liliaceae

liljekonvalje


Liliaceae

gräslök


Liliaceae (Hemerocallidaceae DNF)

gul daglilja


Liliaceae


krollilja (DNF)

Juncaceae

vårfryle


Juncaceae

ängsfryle


Juncaceae

knapptåg


Cyperaceae

vasstarr


Cyperaceae

flaskstarr


Cyperaceae

blekstarr


Cyperaceae

skärmstarr


Cyperaceae

säv

Schoenoplectus lacustris (DNF)

Araceae (Lemnaceae DNF)

andmat


Gramineae (Poaceae DNF)

bergrör


Gramineae (Poaceae DNF)

grenrör

Calamagrostis canescens (DNF)

Gramineae (Poaceae DNF)

bergslok


Gramineae (Poaceae DNF)

vårbrodd


Gramineae (Poaceae DNF)

vass

Phragmites australis (DNF)

Gramineae (Poaceae DNF)

vårgröe

vitgröe (DNF)

Gramineae (Poaceae DNF)

ängsgröe


Gramineae (Poaceae DNF)

tuvtåtel

Deschampsia cespitosa (DNF)

Gramineae (Poaceae DNF)

luddhavre

Helictotrichon pubescens (DNF)

Gramineae (Poaceae DNF)

hundäxing


Gramineae (Poaceae DNF)

fårsvingel


Gramineae (Poaceae DNF)

ängssvingel


Gramineae (Poaceae DNF)

ängskavle


Gramineae (Poaceae DNF)

timotej


Gramineae (Poaceae DNF)

mannagräs


Gramineae (Poaceae DNF)

kvickrot

Elytrigia repens (DNF)

Gramineae (Poaceae DNF)

engelskt rajgräs


Gramineae (Poaceae DNF)

rödven

Agrostis capillaris (DNF)

Potamogetonaceae


grovnate (DNF)

Potamogetonaceae

ålnate


Coniferae (Cupressaceae DNF)

en


Coniferae (Pinaceae DNF)

gran

Picea abies (DNF)

Coniferae (Pinaceae DNF)

tall


Polypodiaceae (Dryopteridaceae DNF)

träjon


Polypodiaceae (Dryopteridaceae DNF)

majbräken


Polypodiaceae (Dryopteridaceae DNF)

örnbräken

Pteridium aquilinum (DNF)

Equisetaceae

åkerfräken


Nya växter
Boraginaceae

lungört


Hydrocharitaceae

vattenaloe


Orchidaceae

grönvit nattviol


funnen 2016-06-22

Polygonaceae

trampört